آنالیز کلمات کلیدی صفحه

در این قسمت شما می توانید آدرس یک صفحه را وارد کرده و کلمات کلیدی به همراه رتبه آنرا درگوگل مشاهده کنید.

در نسخه پریمیوم چه میگذرد ؟